Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.381 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài) - Tiền Giang
Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu - Tiền Giang
Cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vàng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng cho nước ngoài - Tiền Giang
Xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ - Tiền Giang
Xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ - Tiền Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ - Tiền Giang
Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài - Tiền Giang
Cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép - Tiền Giang
Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất - Quảng Ninh
Xác nhận đăng ký khoản vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp - Hòa Bình
Thủ tục xin mở tài khoản tiền gửi thanh toán - Hòa Bình
Thủ tục mua séc Ngân hàng nhà nước - Hòa Bình
Chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Hòa Bình
Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình
Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ cho người thừa kế ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình
Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích đi định cư ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình
Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích đi công tác du lịch, thăm viếng ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình
Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình
Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích học tập ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình
Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích chữa bệnh ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình

Menu