thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.348 thủ tục hành chính.

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn - Tây Ninh
Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn - Tây Ninh
Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn - Tây Ninh
Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn - Tây Ninh
Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện - Tây Ninh
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn - Tây Ninh
Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện - Tây Ninh
Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện - Tây Ninh
Chia tách; hợp nhất; sáp nhập Hội có phạm vi hoạt động trong Tỉnh, Huyện - Tây Ninh
Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập - Phú Yên
Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe - Phú Yên
Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe - Phú Yên
Quỹ tự giải thể - Phú Yên
Đổi tên quỹ - Phú Yên
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị - Phú Yên
Quỹ tự giải thể - Cà Mau
Đổi tên quỹ - Cà Mau
Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động - Cà Mau
Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Cà Mau
Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ - Cà Mau

Menu