Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 179 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp qua vệ tinh - Bộ Thông tin và Truyền thông
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Bạc Liêu
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (Đối với trường hợp thay đổi danh mục kênh truyền hình nước ngoài, địa điểm lắp đặt và thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh đã được quy định trong chứng nhận đăng ký phải thực hiện việc đăng ký sửa đổi, bổ sung) - Vĩnh Phúc
Cấp phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền - Bộ Thông tin và Truyền thông
Thủ tục cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam - Quảng Ninh
Thủ tục cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) cho khách sạn có người nước ngoài cư trú được xếp hạng từ 1 sao trở lên - Quảng Ninh
Thủ tục Cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Thủ tục cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) cho cán bộ, cơ quan hành chính nhà nước cấp thành phố trở lên - Quảng Ninh
Văn bản đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện - Quảng Ngãi
Thủ tục cấp phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Quảng Nam
Cấp Giấy phép sử dụng Angten thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh - Phú Thọ
Cấp phép hoạt động chương trình thu, phát tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh - Ninh Thuận
Thẩm định hồ sơ chuyển Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (sửa đổi, bổ sung) giấy phép hoạt động truyền hình cáp (truyền hình trả tiền) cho cơ quan thuộc thành phố Hà Nội (Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) - Hà Nội
Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - TP Hồ Chí Minh
Trả lời bạn nghe Đài và bạn xem truyền hình - Hòa Bình
Hợp đồng tuyên truyền - Hòa Bình
Hợp đồng thông tin quảng cáo - Hòa Bình
Cấp phép khai thác, sử dụng Parabol (TVRO) - Gia Lai
Thẩm định hồ sơ chuyển Bộ cấp phép hoạt động truyền hình cáp (truyền hình trả tiền) - Gia Lai
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Gia Lai

Menu