Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 46 thủ tục hành chính.

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9, Luật Thuế tài nguyên - Ninh Thuận
Khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản - Ninh Thuận
Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) - Ninh Thuận
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên - Ninh Thuận
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên - Ninh Thuận
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên - Hòa Bình
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên - Hòa Bình
Khai quyết toán thuế tài nguyên - Hòa Bình
Khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân khai thác khoáng sản - Ninh Thuận
Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) - Ninh Thuận
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên - Ninh Thuận
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên - Ninh Thuận
Tờ khai thuế tài nguyên (dùng cho cơ sở sản xuất thuỷ điện) - Gia Lai
Miễn thuế Tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do dân cư trên địa bàn xã có rừng được phép khai thác - Gia Lai
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên - Gia Lai
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên - Gia Lai
Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản - Gia Lai
Khai quyết toán thuế tài nguyên - Gia Lai
Khai tiền thuê mặt đất, mặt nước (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Hưng Yên
Khai tiền thuê mặt đất, mặt nước (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Hưng Yên

Menu