Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 337 thủ tục hành chính.

Công bố hợp quy, thực hiện lại công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy - Bộ Thông tin và Truyền thông
Công bố hợp quy, thực hiện lại công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy - Bộ Thông tin và Truyền thông
Thẩm định và phê duyệt hạng mục, công việc và hoạt động Công nghệ thông tin và truyền thông - TP Hồ Chí Minh
Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Hà Tĩnh
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Hà Tĩnh
Cấp phép xây dựng trạm BTS loại 1 - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Kiên Giang
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Kiên Giang
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Kiên Giang
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Kiên Giang
Thủ tục thẩm định hồ sơ trạm thu, phát sóng thông tin di động - Quảng Ninh
Thủ tục thẩm định hồ sơ trạm thu, phát sóng thông tin di động - Quảng Ninh
Thủ tục thẩm định hồ sơ trạm thu, phát sóng thông tin di động - Quảng Ninh
Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở các dự án chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông - Quảng Ninh
Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng kí cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Quảng Ninh
Báo cáo số liệu hoạt động viễn thông - internet - Quảng Ngãi
Văn bản đề nghị Cấp phép hoạt động trang tin điện tử (website) - Quảng Ngãi
Thỏa thuận địa điểm xây dựng trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS) - Quảng Ngãi

Menu