Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 259 thủ tục hành chính.

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập theo pháp luật Việt Nam, đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài, nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam - Phú Yên
Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Hòa Bình
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Hòa Bình
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Tuyên Quang
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Tuyên Quang
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Phú Yên
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Phú Yên
Xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính - Quảng Ninh
Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Hòa Bình
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Hòa Bình
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Hòa Bình
Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Đồng Tháp
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Đồng Tháp
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Đồng Tháp
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Bạc Liêu
Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh - Tuyên Quang
Cấp giấy phép bưu chính - Phú Yên
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Bạc Liêu

Menu