Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 29 thủ tục hành chính.

Hải quan xử lý nguyên vật liệu dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công ở nước ngoài - Bộ tài chính
Đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam - Bình Dương
Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Asean Mẫu D - Đồng Nai
Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Asean Mẫu D - Đồng Nai
Xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công-điện tử) - Bộ Tài chính
Ngừng khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định - Thừa Thiên Huế
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (thủ công - điện tử) - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (thủ công - điện tử) - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (thủ công - điện tử) - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (thủ công - điện tử) - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu thương mại (thủ công - điện tử) - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thương mại (thủ công - điện tử) - Bộ Tài chính
Hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất (thủ công - điện tử) - Bộ Tài chính
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Bình Phước

Menu