Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 27 thủ tục hành chính.

Điều chỉnh, gia hạn nội dung cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Quảng Ninh
Cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Quảng Ngãi
Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn - Quảng Nam
Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Quảng Nam
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Quảng Bình
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Hà Nam
Gia hạn giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Gia Lai
Thoả thuận đề cương khảo sát địa hình, địa chất công trình thuỷ lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - Lâm Đồng
Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình thuỷ lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - Lâm Đồng
Điều chỉnh, gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Yên Bái
Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình
Gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình
Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủylợi - Bình Thuận
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Bình Thuận
Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương - Hưng Yên
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương - Hưng Yên
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Kiên Giang
Cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Hà Tĩnh

Menu