Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 159 thủ tục hành chính.

Đăng ký tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Y tế bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Truy thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Truy thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Đăng ký tham gia và cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng chỉ tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Tham gia Bảo hiểm thất nghiệp - Quảng Ngãi
Tiếp tục hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp - Quảng Ngãi
Tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp - Quảng Ngãi
Giải quyết hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp - Phú Yên
Giải quyết tiếp tục hưởng chế trợ cấp thất nghiệp - Phú Yên
Báo tăng lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Báo giảm lao động và xác nhận sổ Bảo hiểm Xã hội đối với các trường hợp ngừng việc - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp 1 lần - Quảng Ngãi
Chuyển nơi hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp do di chuyển nơi cư trú của gia đình hoặc về nơi ở của gia đình - Quảng Ngãi
Giải quyết chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Phú Yên
Đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp - Quảng Ngãi
Xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 250/QĐ-TTg - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Menu