Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 114 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Hà Tĩnh
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế cùng chủng loại, hãng, nước sản xuất với các Trang thiết bị y tế đã được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu cho đơn vị nhập khẩu - Bộ Y tế
Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế ngoài danh mục quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 24/2011/TT-BYT nhưng là thiết bị ứng dụng các phương pháp chẩn đoán, điều trị mới và lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam - Bộ Y tế
Điều chỉnh nội dung của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có thay đổi về hãng, nước sản xuất trang thiết bị y tế - Bộ Y tế
Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) - Hà Tĩnh
Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của vụ Trang thiết bị - Bộ Y tế) - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị Y tế tư nhân - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị Y tế tư nhân - Quảng Bình
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị Y tế tư nhân - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế, đại lý trang thiết bị y tế tư nhân - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế, đại lý trang thiết bị y tế tư nhân - Quảng Bình
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế, đại lý trang thiết bị Y tế tư nhân - Quảng Bình
Tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế sản xuất trong nước - Phú Thọ
Thẩm định hồ sơ cấp phép quảng cáo trang thiết bị y tế được quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di dộng khác - Phú Thọ
Quảng cáo Trang thiết bị Y tế - Ninh Thuận
Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế – Bộ Y tế - Hà Giang
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Trang thiết bị y tế tư nhân - Hòa Bình
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Trang thiết bị y tế tư nhân - Hòa Bình
Đăng ký quảng cáo trang thiết bị và dụng cụ y tế - Đồng Tháp

Menu