thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 4.297 thủ tục hành chính.

Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Thanh Hóa
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoạt động trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý - Thanh Hóa
Gia hạn giấy phép thi công công trình trên đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác - Thanh Hóa
Cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ - Thanh Hóa
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác - Thanh Hóa
Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác - Quảng Trị
Chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang
Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Quảng Trị
Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác - Quảng Trị
Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác - Quảng Trị
Đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa - Bắc Giang
Gia hạn Giấy phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh - Bắc Giang
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Thái Nguyên
Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Thái Nguyên
Cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối tạm thời vào quốc lộ - Thanh Hóa
Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối tạm thời vào quốc lộ - Thanh Hóa
Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác- Quảng Ngãi
Xác nhận tình trạng xe tham gia kinh doanh vận tải - Quảng Ngãi

Menu