Đang xem kết quả 1 đến 19 trong tổng số 19 thủ tục hành chính.

Điều chỉnh chia, nhập, thành lập mới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã - Đồng Tháp
Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính - ĐắkLắk
Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính - ĐắkLắk
Xác nhận thay đổi về các vấn đề địa chính - Đắk Lắk
Xác nhận thay đổi về các vấn đề địa chính - Đắk Lắk
Cung cấp thông tin địa chính - Bắc Giang
Thẩm định để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện - Bắc Giang
Thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã - Bắc Giang
Xét duyệt điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện - Long An
Xét duyệt việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã - Long An
Xác nhận việc trích đo thửa đất - Bình Phước
Phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia - Long An
Lập hồ sơ di dân ở nơi đi - Tuyên Quang
Chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính cấp huyện, xã - Đắk Nông
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở, cải tạo nhà ở nông thôn đã có quy hoạch được duyệt - Bình Phước
Cấp quản lý đô thị - Sơn La
Điều chỉnh địa giới hành chính khóm, ấp - Bạc Liêu
Phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn - Bạc Liêu
Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện - Bạc Liêu

Menu