Đang xem kết quả 1 đến 17 trong tổng số 17 thủ tục hành chính.

Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ cho đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên - Bình Định
Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên - Bình Định
Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên, tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Ninh Bình
Hỗ trợ dầu cho ngư dân - Ninh Bình
Hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy để tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ, phục vụ hoạt động khai thác hải sản - Bến Tre
Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Bến Tre
Hổ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân - Bến Tre
Xác nhận hồ sơ xin hỗ trợ thay mới máy tàu cho ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu
Xác nhận hồ sơ xin hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cho ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ - TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu
Thẩm định và đề nghị phê duyệt dự án khuyến nông, khuyến ngư - Bạc Liêu
Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90cv trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Bạc Liêu
Hỗ trợ mua mới tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ, thay máy tàu mới của ngư dân - Bạc Liêu
Xác nhận đơn đề nghị kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu
Hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại mới ít tiêu hao nhiên liệu hơn so với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Bạc Liêu
Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 cv trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác thủy sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Bạc Liêu
Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ dầu cho ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu
Hỗ trợ dầu cho ngư dân - Bạc Liêu

Menu