- Trang 4

Đang xem kết quả 61 đến 70 trong tổng số 70 thủ tục hành chính.

Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Bắc Ninh
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm - Bắc Ninh
Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc - Bắc Ninh
Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu - Bắc Ninh
Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp từ lần hai - Bắc Ninh
Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Bạc Liêu
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Bạc Liêu
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm - Bạc Liêu
Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu - Bạc Liêu
Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp từ lần hai - Bạc Liêu

Menu