Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 70 thủ tục hành chính.

Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khỏe bị suy giảm (36) - Quảng Ninh
Giám định y khoa hồ sơ giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp lần thứ 2 - Quảng Bình
Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ - Quảng Bình
Giám định khả năng lao động lần đầu đối với người lao động đang làm việc - Quảng Bình
Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hà Giang
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng thángkhi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Hà Giang
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm - Hà Giang
Giám định khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Hà Giang
Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu - Hà Giang
Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp lần thứ hai - Hà Giang
Thủ tục Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Hậu Giang
Thủ tục Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm - Hậu Giang
Thủ tục Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu - Hậu Giang
Thủ tục Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần thứ hai - Hậu Giang
Giám định thương tật (Người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần “bao gồm người đang làm việc người đã nghỉ việc” và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát) - Đồng Tháp
Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát - Đắk Nông
Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa (gọi là người yêu cầu) - Đắk Nông
Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức khoẻ lao động - Đắk Nông
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Đắk Nông

Menu