Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 30 thủ tục hành chính.

Thủ tục Đề nghị hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động tập thể - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động cá nhân - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo tình hình người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề tại (nước, khu vực) (báo cáo sau khi hoàn thành Hợp đồng nhận thực tập) - Quảng Ninh
Hoà giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích - Phú Thọ
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể - Hà Giang
Hòa giải vụ tranh chấp lao động - TP Hồ Chí Minh
Hòa giải tranh chấp lao động tập thể của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh - Hậu Giang
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể - Hậu Giang
Hòa giải tranh chấp lao động tập thể của Hội đồng Trọng tài lao động cấp tỉnh - Long An
Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân - Bình Phước
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể - Bình Phước
Hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích đối với các doanh nghiệp được đình công - Vĩnh Long
Giải quyết tranh chấp lao động đối với các doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp không được đình công - Vĩnh Long
Hòa giải tranh chấp lao động tập thể của Hội đồng trọng tài lao động cấp Tỉnh - Hà Nam
Hoà giải tranh chấp lao động tập thể của Hội đồng trọng tài lao động cấp Tỉnh - Đắk Nông
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể, hòa giải tranh chấp lao động tập thể của Hội đồng Trọng tài lao động cấp tỉnh - Lào Cai
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể - Tuyên Quang
Giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh - Tuyên Quang
Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân - Tuyên Quang

Menu