Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 158 thủ tục hành chính.

Hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm Y tế đối với người tự nguyện tham gia Bảo hiểm Y tế và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân tại Công an tỉnh - Tiền Giang
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân - Tiền Giang
Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ Bảo hiểm Y tế đối với đối tượng chỉ tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sỹ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Xác nhận đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế - Quảng Ninh
Giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho người có công - Quảng Nam
Đổi thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam
Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam
Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế - Hà Giang
Xác nhận và đề nghị cấp lại Bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội - Hải Dương
Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh
Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại, đổi thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi - TP Hồ Chí Minh
Cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại, đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập - TP Hồ Chí Minh
Xác nhận đơn đề nghị cấp lại Thẻ bảo hiểm y tế - TP Hồ Chí Minh

Menu