Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 37 thủ tục hành chính.

Đề nghị tuyên dương Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - Quảng Nam
Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ - Quảng Nam
Hồ sơ phong tặng danh hiệu Huân chương độc lập - Quảng Nam
Xét khen thưởng kháng chiến - Quảng Bình
Đổi Bằng Tổ quốc ghi công - Hà Nam
Phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng - Hà Nam
Xét đề nghị Phong và Truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Hậu Giang
Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" - Hậu Giang
Xác nhận khen thưởng kháng chiến - Đà Nẵng
Xác nhận đề nghị Cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến - Đà Nẵng
Xác nhận đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp và trước Cách mạng tháng 8/1945 - Đà Nẵng
Khen thưởng thành tích kháng chiến 3 thời kỳ cho cán bộ và nhân dân - Đà Nẵng
Khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho cán bộ và nhân dân - Đà Nẵng
Xác nhận đề nghị hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ Quốc tế" cho chuyên gia dân sự ở Campuchia - Đà Nẵng
Xác nhận đề nghị hồ sơ khen thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh - Đà Nẵng
Thủ tục xét duyệt hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến - Bến Tre
Xác nhận đã được khen thưởng khi không còn bằng Huân, Huy chương kháng chiến (Đây chỉ là xác nhận được dùng tạm thời trong quá trình chờ cấp đổi lại bằng) - Tây Ninh
Xác nhận số năm thực tế kháng chiến - Tây Ninh
Điều chỉnh mức khen về tổng kết thành tích kháng chiến - Tây Ninh
Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập; phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” - Bến Tre

Menu