Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 86 thủ tục hành chính.

Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách Nhà nước - Ninh Thuận
Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách Nhà nước - Ninh Thuận
Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản - Ninh Thuận
Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản - Ninh Thuận
Thu nộp phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với xe mô tô - Khánh Hòa
XOA Khai phí xăng dầu - Bộ Tài chính
Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước - Hòa Bình
Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước - Hòa Bình
Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản - Hòa Bình
Tờ trình về mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang
Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang
Miễn giảm thủy lợi phí - Gia Lai
Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao - Gia Lai
Khai lệ phí trước bạ nhà, đất - Gia Lai
Kê khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa có trọng tải dưới 50 tấn hoặc dưới 20 ghế hành khách (trường hợp thiếu hồ sơ gốc) - Gia Lai
Quyết toán phí, lệ phí (hàng tháng) - Đồng Tháp
Công khai chế độ thu phí, lệ phí - Đồng Tháp
Thẩm tra các khoản thu phí, lệ phí - Điện Biên
Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách Nhà nước - Ninh Thuận
Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách Nhà nước - Ninh Thuận

Menu