Đang xem kết quả 1 đến 15 trong tổng số 15 thủ tục hành chính.

Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được nhà nước cho thuê đất - Quảng Ninh
Xây dựng đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Phú Thọ
Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Bình Dương
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Quảng Ninh
Xác định giá trị quyền sử dụng đất theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ - Lạng Sơn
Xác định giá đất tái định cư - Lâm Đồng
Xác định giá giao đất đối với các tổ chức được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Xác định giá giao đất đối với các tổ chức được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Xác định đơn giá cho thuê đất đối với các tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Thẩm định đơn giá bồi thường tài sản khi nhà nước thu hồi đất - Đồng Nai
Thẩm định bảng giá đất - Đồng Nai
Xác định đơn giá thuê đất từng dự án (đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên; dưới 20ha Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) - Hưng Yên
Xác định giá đất - Hưng Yên
Xác định giá đất - Hưng Yên
Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước ( Gọi chung là tiền thuê đất) - Vĩnh Long

Menu