Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 462 thủ tục hành chính.

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Hà Tĩnh
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Hà Tĩnh
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài - Ninh Bình
Sửa đổi bổ sung Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông
Cấp lại giấy phép chuyên trang của báo chí điện tử ( thủ tục thực hiện như việc cấp mới) - Bộ Thông Tin và Truyền Thông
Cấp lại giấy phép hoạt động in - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép hoạt động in - Hà Tĩnh
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in - Hà Tĩnh
Đăng ký hoạt động cơ sở in - Hà Tĩnh
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài - Quảng Trị
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) - Quảng Trị
Cho phép họp báo (nước ngoài) - Quảng Trị
Cho phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet - Quảng Ninh
Cho phép Họp báo - Bình Định
Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài - An Giang
Giấy xác nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự đối với tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh - Vĩnh Long
Phát hành thông cáo báo chí - Ninh Bình
Cho phép đăng tin, bài, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) - Ninh Bình
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự đối với việc sản xuất kênh chương trình quảng bá của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh - Vĩnh Long
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình (khi thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình đã cấp, tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp) - Vĩnh Long

Menu