Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 57 thủ tục hành chính.

Đổi Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải
Gia hạn Giấy phép xây dựng đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Giấy phép xây dựng đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải
Đổi Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Bãi bỏ đường ngang - Bộ Giao thông vận tải
Đăng ký lại phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng - Bộ Giao thông vận tải
Đăng ký lần đầu phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống - Tiền Giang
Cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Đổi Giấy phép lái tàu - Bộ Giao thông vận tải
Xóa tên, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải

Menu