Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 33 thủ tục hành chính.

Đăng ký kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Đồng Tháp
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Đồng Tháp
Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Đồng Tháp
Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bình Dương
Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bình Dương
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thuỷ sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bình Dương
Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hoá thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bình Dương
Kiểm tra tăng cường chất lượng, vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hoá thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bình Dương
Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Tây Ninh
Kiểm tra tăng cường chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa - Tây Ninh
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản - Tây Ninh
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản - Tây Ninh
Cấp Chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm - Tây Ninh
Đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Bến Tre
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận An toàn thực phẩm trong kinh doanh thủy sản (thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã) - Đồng Nai
Cấp lại giấy chứng nhận An toàn thực phẩm trong kinh doanh thủy sản (thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã) - Đồng Nai
Thủ tục kiểm tra, chứng nhận cơ sở kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã) - Đồng Nai
Kiểm tra, chứng nhận cơ sở kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã) - Đồng Nai
Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Kiên Giang
Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Kiên Giang

Menu