Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 407 thủ tục hành chính.

Cấp giấy khai báo chất thải phóng xạ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn và vật liệu hạt nhân) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đóng gói, vận chuyển vật liệu hạt nhân nguồn và vật liệu hạt nhân) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp phép xây dựng cơ sở bức xạ - Quảng Trị
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) - Vĩnh Long
Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông đường bộ - Vĩnh Long
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Bến Tre
Khai báo chất phóng xạ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bến Tre
Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế, kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Gia hạn cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Hà Nam
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - Quảng Trị
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (thay đối quy mô, phạm vi hoạt động của cơ sở bức xạ) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Khai báo vật liệu hạt nhân nguồn - Bộ Khoa học và Công nghệ

Menu