Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 698 thủ tục hành chính.

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông - Tây Ninh
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông - Tây Ninh
Xin học lại tại lớp đầu cấp Trung học phổ thông - Tây Ninh
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thí sinh tự do) - Phú Yên
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên - Phú Yên
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục trung học phổ thông - Phú Yên
Xin học lại tại trường khác - Tây Ninh
Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông - Tây Ninh
Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bắc Giang
Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bắc Giang
Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng - Tây Ninh
Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú - Hà Tĩnh
Cấp mới, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm - Hà Tĩnh
Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác - Đà Nẵng
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông - Quảng Trị
Chuyển học sinh chuyên sang trường khác - Quảng Trị
Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở - Quảng Ninh
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở - Quảng Ninh
Xin học lại Trung học phổ thông tại cơ sở giáo dục thường xuyên trong tỉnh - Quảng Ninh

Menu