thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.539 thủ tục hành chính.

Đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án - Tây Ninh
Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Trà Vinh
Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong địa bàn tỉnh - Trà Vinh
Kiểm tra, xác nhận về việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án - Tây Ninh
Xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản - Tây Ninh
Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Vĩnh Long
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất - Trà Vinh
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất - Trà Vinh
Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án - Trà Vinh
Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Trà Vinh
Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Trà Vinh
Thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Trà Vinh
Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Trà Vinh
Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh
Chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường - Trà Vinh
Cấp gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh
Cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh
Đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại - Trà Vinh
Đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh - Trà Vinh

Menu