Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 328 thủ tục hành chính.

Đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước - Hà Nam
Yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản khi không được giao tài sản bán đấu giá - Hà Nam
Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án - Hà Nam
Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên - Hà Nam
Đề nghị ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung - Hà Nam
Thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải Thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) - Hà Nam
Đề nghị chứng kiến thỏa thuận về thi hành án - Hà Nam
Trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) - Hà Nam
Tạm thu tiền, giấy tờ do phạm nhân phải Thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) chưa nhận được quyết định thi hành án - Hà Nam
Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự - Hà Nam
Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án khi không có mặt đương sự - Hà Nam
Ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu - Hà Nam
Thi hành án theo đơn yêu cầu - Hà Nam
Yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự - Hà Nam
Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án khi có mặt cả hai đương sự - Hà Nam
Đề nghị định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án - Hà Nam
Đề nghị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án - Hà Nam
Đề nghị định giá lại tài sản thi hành án - Hà Nam
Yên cầu đình chỉ thi hành án - Hà Nam
Yêu cầu hoãn thi hành án - Hà Nam

Menu