Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 29 thủ tục hành chính.

Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác - Bình Thuận
Cấp phép thi công đấu nối đường nhánh vào đường đang khai thác - Bình Thuận
Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác - Bình Thuận
Cấp phép thi công đấu nối đường nhánh vào đường đang khai thác - Bình Thuận
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Bình Thuận
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác - Thừa Thiên Huế
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh do Sở giao thông vận tải quản lý - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ - Phú Thọ
Thoả thuận dự án xây dựng công trình trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ - Phú Thọ
Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở công trình xây dựng giao thông (Đối với dự án nhóm C) - Phú Thọ
Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở công trình xây dựng giao thông (Đối với dự án nhóm B) - Phú Thọ
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý - Bình Dương
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương - Ninh Thuận
Cấp Giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ - Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định
Cấp Giấy phép thi công - Thái Nguyên
Giấy phép sử dụng vỉa hè để trung chuyển vật tư xây dựng (cho tổ chức) - Kiên Giang
Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè để trung chuyển vật tư xây dựng cho tổ chức - Kiên Giang
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng trong phạm vi đất đường bộ, hành lang đường bộ Đối với công trình đường dẫn và vị trí đấu nối của cửa hàng xăng dầu - Thừa Thiên Huế

Menu