Đang xem kết quả 1 đến 10 trong tổng số 10 thủ tục hành chính.

Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện - Gia Lai
Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 07 tỷ đồng - An Giang
Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh - Lai Châu
Phê duyệt kết quả đầu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Tây Ninh
Thẩm định, Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây dựng các công trình có tổng mức đầu tư không lớn hơn 500 triệu đồng - Vĩnh Phúc
Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh - Vĩnh Long
Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu xây dựng công trình từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh - Vĩnh Long
Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Trị
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Quảng Trị
Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Trị

Menu