Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 24 thủ tục hành chính.

Giám định tai nạn lao động tái phát - Yên Bái
Giám định tai nạn lao động tổng hợp - Yên Bái
Giám định bệnh nghề nghiệp tổng hợp - Yên Bái
Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động - Yên Bái
Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp một lần (bao gồm người đang làm việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát - Quảng Nam
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Quảng Nam
Giám định y khoa để thực hiện chế độ Hưu trí (Người về Hưu) - Thừa Thiên Huế
Giám định y khoa để thực hiện chế độ Hưu trí (Người về hưu chờ, công nhân nghỉ việc theo Nghị định 41/CP) - T.Thiên
Giám định thương tật do tai nạn lao động (Lần đầu) - Thừa Thiên Huế
Giám định thương tật do tai nạn lao động (phúc quyết tai nạn lao động) - Thừa Thiên Huế
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Yên Bái
Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp - Yên Bái
Giám định lại đối với trường hợp bệnh nghề nghiệp tái phát - Yên Bái
Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Yên Bái
Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Thừa Thiên Huế
Giám định lại bệnh tật (bệnh binh) - Thừa Thiên Huế
Giám định khả năng lao động về bệnh nghề nghiệp (Giám định lần thứ 2 trở đi) - Thừa Thiên Huế
Giám định khả năng lao động về bệnh nghề nghiệp (Giám định bệnh nghề nghiệp lần đầu) - Thừa Thiên Huế
Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc, người đã nghỉ việc và người bị tai nạn lao động hưởng phụ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát) - Quảng Trị
Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Quảng Trị

Menu