thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Giáo dục

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.353 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị
Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa - Quảng Trị
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị
Công bố hoạt động cảng thủy nội địa - Quảng Trị
Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa - Quảng Trị
Công bố lại cảng thủy nội địa - Quảng Trị
Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông - Hà Nam
Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông - Hà Nam
Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài nằm trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương trong trường hợp xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng (bước chấp thuận xây dựng cảng) - Cần Thơ
Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng (bước chấp thuận xây dựng cảng) - Cần Thơ
Cấp lại Bằng, Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - Thanh Hóa
Chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới) - Quảng Ngãi
Công bố lại cảng thủy nội địa trong trường hợp phân chia sáp nhập hoặc chuyển sở hữu cảng thủy nội địa, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoàii - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Hà Nam
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật - Hà Nam
Công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài - Hà Nam
Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa, bến khách ngang sông - Hà Nam
Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Hà Nam
Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài nằm trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương trong trường hợp xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng (bước công bố cảng) - Cần Thơ
Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương (trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố) - Cần Thơ

Menu