Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 925 thủ tục hành chính.

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Giải quyết khiếu nại lần hai - Cà Mau
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty cồ phần - Cà Mau
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty hợp danh - Cà Mau
Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Giải quyết khiếu nại lần đầu - Cà Mau
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Cà Mau
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Cà Mau
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định - Cà Mau
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư - Cà Mau
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập Công ty cổ phần - Cà Mau
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty cổ phần - Cà Mau
Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Cà Mau
Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập Công ty hợp danh - Cà Mau
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty hợp danh - Cà Mau
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Kon Tum
Cấp Giấy phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Trị

Menu