Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 327 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Trà Vinh
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Trà Vinh
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Trà Vinh
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Trà Vinh
Cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và cấp lại Giấy xác nhận hết hiệu lực - Trà Vinh
Giải thể công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Tạm ngừng kinh doanh công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Chia, tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý - Quảng Bình
Hợp nhất, sáp nhập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý - Quảng Bình
Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập - Quảng Bình
Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (đối với tập thể, cá nhân in lụa, in laser, photocoppy, in phun màu, các cơ sở đóng xén sản phẩm in, dịch vụ cầm đồ, xoa bóp, Karaoke, các hợp tác xã, tổ hợp tác làm ngành nghề kinh doanh, cho thuê lưu trú) tại Công an cấp huyện - Tiền Giang
Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (đối với hộ cá thể cho thuê nhà nghĩ, nhà trọ) tại Công an cấp xã - Tiền Giang
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Trà Vinh
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Trà Vinh
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Trà Vinh
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Trà Vinh
Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn cấp huyện bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Trà Vinh
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Trà Vinh
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Trà Vinh
Cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và cấp lại Giấy xác nhận hết hiệu lực - Trà Vinh

Menu