Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 225 thủ tục hành chính.

Cấp lại chứng chỉ Môi giới, định giá bất động sản - Thái Nguyên
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Hà Tĩnh
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Phú Yên
Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Phú Yên
Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Phú Yên
Cấp lại chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản - Phú Thọ
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Phú Thọ
Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Phú Thọ
Cấp mới chứng chỉ định giá bất động sản - Ninh Thuận
Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản - Ninh Thuận
Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận
Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp - Hà Giang
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Hà Giang
Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Hà Giang
Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở (quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ) - TP Hồ Chí Minh
Cấp chứng chỉ Định giá bất động sản - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) - TP Hồ Chí Minh
Cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản - Hòa Bình
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Hòa Bình

Menu