Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.033 thủ tục hành chính.

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục - Cà Mau
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học - Bình Phước
Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên - Cà Mau
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Bình Phước
Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Bình Phước
Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ - Bình Phước
Sáp nhập trường trung học cơ sở Tư thục - Bình Phước
Sáp nhập trường tiểu học Tư thục - Bình Phước
Đình chỉ hoạt động trường Mầm non - Bình Phước
Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ Tư thục - Bình Phước
Chia tách trường trung học cơ sở Tư thục - Bình Phước
Chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục - Bình Phước
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở - Bình Phước
Cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học - Tây Ninh
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa - Hà Nam
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản - Quảng Bình
Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - Cà Mau
Giải thể nhà trường mầm non - Bình Phước
Giải thể hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn - Bình Phước
Sáp nhập nhà trường, nhà trẻ tư thục - Bình Phước

Menu