thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Giao thông - Vận tải

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 371 thủ tục hành chính.

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú - Hà Nội
Đăng ký thường trú đối với trường hợp mới sinh - Hà Nội
Đăng ký thường trú cho người chưa thành niên - Quảng Ninh
Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú - Quảng Ninh
Đăng ký tạm trú tạm vắng - Quảng Ninh
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Xóa đăng ký thường trú - Quảng Ninh
Xóa đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú - Quảng Ninh
Đăng ký thường trú cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo - Quảng Ninh
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã thuộc huyện - Quảng Ninh
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Cấp lại sổ tạm trú - Quảng Ninh
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Thủ tục cấp đổi sổ tạm trú - Quảng Ninh
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Cấp đổi sổ tạm trú - Quảng Ninh

Menu