Đang xem kết quả 1 đến 12 trong tổng số 12 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Phú Thọ
Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Phú Thọ
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động BTS loại 2 - Ninh Thuận
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động BTS loại 1 - Ninh Thuận
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 - Điện Biên
Cấp phép xây dựng tạm thời trạm thu phát sóng điện thoại di động - Lạng Sơn
Cấp giấy phép xây dựng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ lắp đặt trên các công trình đã xây dựng (trạm BTS loại 2) thuộc các khu vực phải xin phép xây dựng đối với chủ đầu tư không phải là chủ sở hữu công trình xây dựng - Lâm Đồng
Cấp giấy phép xây dựng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ lắp đặt trên các công trình đã xây dựng (trạm BTS loại 2) thuộc các khu vực phải xin phép xây dựng đối với chủ đầu tư là chủ sở hữu công trình xây dựng - Lâm Đồng
Cấp phép xây dựng nhà trạm và cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động xây dựng trên mặt đất (trạm BTS loại 1) - Lâm Đồng
Cấp giấy phép xây dựng tạm trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 - Vĩnh Long
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 (bao gồm nhà trạm, cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động) - Hà Nam
Cấp giấy phép xây dựng tạm trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 - Vĩnh Long

Menu