Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 24 thủ tục hành chính.

Điều chỉnh Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng và cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C - Tiền Giang
Sửa đổi hồ sơ mời thầu do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư - Bắc Giang
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu - Hà Nam
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Hà Nam
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án; kế hoạch đấu thầu; điều chỉnh kế hoạch đấu thầu; quyết toán dự án hoàn thành (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) - Ninh Thuận
Thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (mức 01) - Đồng Nai
Thẩm định kế hoạch đấu thầu (mức 02) - Đồng Nai
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài - Đắk Nông
Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư - Bắc Giang
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C - Tiền Giang
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng - Tiền Giang
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt nam - Điện Biên
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt nam - Điện Biên
Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Bắc Ninh
Cấp giấy chứng nhận đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam - Hà Tĩnh
Điều chỉnh giấy phép thầu đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép thầu đối với tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép thầu đối với cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Sóc Trăng

Menu