Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 162 thủ tục hành chính.

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố - Hà Nam
Cấp mới chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng - Quảng Ninh
Cấp mới chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng - Quảng Ninh
Tham gia ý kiến đối với Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C trong Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Quảng Ngãi
Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Quảng Ngãi
Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng - Cấp mới - Quảng Nam
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng (Trường hợp xin cấp lại do hết hạn, bổ sung nội dung hành nghề, chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất) - Quảng Nam
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng - Phú Yên
Cấp lại chứng chi hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư - Phú Thọ
Cấp chứng chi hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng - Phú Thọ
Cấp bổ sung chứng chi hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư - Phú Thọ
Thẩm định điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng công trình - Phú Thọ
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở - Phú Thọ
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - Ninh Thuận
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - Ninh Thuận
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình - Hà Nam
Thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở - Hà Giang
Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Hà Giang
Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ công trình - Hà Giang

Menu