Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 182 thủ tục hành chính.

Lấy ý kiến của Sở Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh - Trà Vinh
Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý (trường hợp phải vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại)- Thanh Hoá
Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên) - Hòa Bình
Xác nhận gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT cho chủ vận chuyển - Thanh Hoá
Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý (trường hợp không phải vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại) - Thanh Hoá
Gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý - Thanh Hoá
Xác nhận gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT cho chủ xử lý - Thanh Hoá
Thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị - Đắk Lắk
Chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha - An Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha - An Giang
Cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý - Thanh Hoá
Điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển - Thanh Hoá
Gia hạn giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển - Thanh Hoá
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Thanh Hoá
Thẩm định và quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới (quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên) - Bạc Liêu
Thẩm định và quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới (quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha) - Bạc Liêu
Xác nhận đơn xin tỉa cành, chặt hạ và trồng mới cây xanh đô thị - Quảng Ngãi
Xác nhận đơn xin đào đường, vỉa hè để lắp đặt (sửa chữa) hệ thống thoát nước sinh hoạt - Quảng Ngãi
Thẩm định Dự án phát triển nhà ở được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước - Phú Yên
Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè - Phú Yên

Menu