- Trang 2

Đang xem kết quả 21 đến 34 trong tổng số 34 thủ tục hành chính.

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt điều chỉnh báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình vốn Ngân sách Nhà nước - Thái Bình
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Yên Bái
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh - Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất với phần tài sản là nhà và công trình trên đất - Hưng Yên
Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Long An
Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư không lớn hơn 500 triệu đồng - Vĩnh Phúc
Thẩm định bản vẽ thiết kế thi công - Tổng dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư không lớn hơn 500 triệu đồng - Vĩnh Phúc
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Yên Bái
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Bộ Xây dựng
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư Ủy ban nhân dân tỉnh - Hà Nam
Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - Hà Nam
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hà Nam

Menu