Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 34 thủ tục hành chính.

Thẩm định công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp - Quảng Ninh
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hậu Giang
Phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hậu Giang
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng - Nam Định
Thẩm định hồ sơ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nghệ An
Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Thừa Thiên Huế
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành - Thừa Thiên Huế
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Long An
Cấp giấy phép xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã quyết định đầu tư; công trình của các hộ kinh doanh, công trình của hộ gia đình (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - Bình Phước
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh trực tiếp quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt - Bến Tre
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Bộ Xây dựng
Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn Ngân sách - Lạng Sơn
Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước (nhóm A, B) - Thừa Thiên Huế
Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo cơ chế một cửa liên thông) (dự án nhóm A,B) - Thừa Thiên Huế
Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo cơ chế một cửa liên thông) ( dự án nhóm C) - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành Dự án nhóm A - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng - Thừa Thiên Huế

Menu