thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Lao động - Tiền lương

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 203 thủ tục hành chính.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Yên Bái
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Yên Bái
Cấp giấy phép sản xuất rượu - Phú Yên
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Hà Nam
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Yên Bái
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Hà Nam
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Đồng Tháp
Cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Đắk Lắk
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do hết thời hạn hiệu lực - Đắk Lắk
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp - Đắk Lắk
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Bắc Giang
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Cần Thơ
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm - Cần Thơ
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Hà Nam
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Hà Nam
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp - Hà Nam
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Cần Thơ

Menu