Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.192 thủ tục hành chính.

Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Đồng Tháp
Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - Đồng Tháp
Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - Đồng Tháp
Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Đồng Tháp
Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc - Đồng Tháp
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất) - Quảng Trị
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế - Quảng Trị
Cấp giấy phép hành nghề cho những người làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Quảng Trị
Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền - Quảng Trị
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Quảng Trị
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Quảng Trị
Cấp chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu Trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền - Quảng Trị
Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - Quảng Trị
Cấp chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc - Quảng Trị
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân người đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất) - Quảng Ninh
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế) - Quảng Ninh

Menu