Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 250 thủ tục hành chính.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và Voninam - Thanh Hoá
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo - Bạc Liêu
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh - Thanh Hoá
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt - Thanh Hoá
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ - Thanh Hoá
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp
Hồ sơ đề nghị xác nhận và xác nhận lại xe ô tô đạt tiêu chuẩn chuyên vận chuyển khách du lịch nơi đơn vị kinh doanh đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh - Vĩnh Long
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Vĩnh Long
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ - Thanh Hoá
Đăng ký xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch (1-2 sao) - Hà Tĩnh
Đăng ký xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch (3-5 sao) - Hà Tĩnh
Đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (3-5 sao) - Hà Tĩnh
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy - Hà Tĩnh
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Hà Tĩnh
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Sơn la
Thủ tục Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch - Quảng Ngãi
Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch - Quảng Ngãi
Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch - Quảng Ngãi

Menu