Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 714 thủ tục hành chính.

Điều chỉnh bằng tốt nghiệp do cải chính hộ tịch - Tây Ninh
Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp do các cơ sở giáo dục lập danh sách dự thi không đúng với hồ sơ gốc học sinh - Tây Ninh
Cấp bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc trung học phổ thông - Tây Ninh
Đóng dấu nổi trên bằng tốt nghiệp - Tây Ninh
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học phổ thông- Bắc Giang
Đổi bằng máy trưởng phương tiện thủy nội địa - Cà Mau
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở - Bắc Giang
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện - Quảng Bình
Chuyển đổi bằng máy trưởng thủy nội địa - Cà Mau
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở - Bắc Giang
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 - Tây Ninh
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ - Điện Biên
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Quảng Bình
Cấp lại bằng máy trưởng phương tiện thủy nội địa - Cà Mau
Thuyên chuyển giáo viên trung học phổ thông - Đồng Nai
Xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc - Tây Ninh
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên - Sơn La
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Sơn La

Menu