Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.795 thủ tục hành chính.

Thành lập cơ sở dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) có vốn đầu tư nước ngoài - Cà Mau
Thành lập cơ sở dạy nghề, phân hiệu của cơ sở dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) có vốn đầu tư nước ngoài (Áp dụng cho cơ sở dạy nghề, phân hiệu của cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động dạy nghề trước khi Nghị định số 73/2012/NĐ-CP có hiệu lực) - Cà Mau
Cấp giấy phép bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Cà Mau
Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp tuyển sinh trở lại - Thái Nguyên
Cho phép mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp - Thái Nguyên
Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp - Thái Nguyên
Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp - Thái Nguyên
Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp - Thái Nguyên
Thành lập nhà trường, nhà trẻ - TP Hồ Chí Minh
Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài - Bắc Giang
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học - Lâm Đồng
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục - Lâm Đồng
Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục - Lâm Đồng
Cấp phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và phân hiệu của những cơ sở này; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị cho phép thành lập; trường trung cấp chuyên nghiệp và phân hiệu của những cơ sở này - Bắc Giang
Cấp phép hoạt động giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài - Bắc Giang
Thành lập phân hiệu trường đại học - Bộ Giáo dục và đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Cà Mau
Thành lập trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở- TP Hồ Chí Minh
Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường - Bắc Giang
Kiểm tra và xác nhận các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng - Thái Nguyên

Menu