- Trang 15

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong tổng số 2.795 thủ tục hành chính.

Thành lập trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông- TP Hồ Chí Minh
Thành lập trường phổ thông tư thục - TP Hồ Chí Minh
Công nhận Ban giám hiệu trường mầm non tư thục - TP Hồ Chí Minh
Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - TP Hồ Chí Minh
Gia hạn giấy phép dạy học trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hoá - TP Hồ Chí Minh
Thành lập trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hóa - TP Hồ Chí Minh
Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp - TP Hồ Chí Minh
Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở - TP Hồ Chí Minh
Thẩm định đề án thành lập Trường Tiểu học - TP Hồ Chí Minh
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập - TP Hồ Chí Minh
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập - TP Hồ Chí Minh
Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở - TP Hồ Chí Minh
Thành lập trường tiểu học - TP Hồ Chí Minh
Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học - TP Hồ Chí Minh
Giải thể hoạt động trường tiểu học - TP Hồ Chí Minh
Thành lập trường trung học tư thục - Hòa Bình
Thành lập trường tiểu học tư thục - Hòa Bình
Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục - Hòa Bình
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học - Hòa Bình
Thủ tục Đình chỉ hoạt động, giải thể các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh - Hòa Bình

Menu