- Trang 13

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong tổng số 2.795 thủ tục hành chính.

Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục - Hà Giang
Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục - Hà Giang
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Hà Giang
Đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Hà Giang
Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học - Hà Giang
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông - Hải Dương
Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở - Hải Dương
Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở (tư thục) - Hải Dương
Sáp nhập, chia tách Trường tiểu học (tư thục) - Hải Dương
Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở (Tư thục) - Hải Dương
Giải thể hoạt động trường Trung học cơ sở (tư thục) - Hải Dương
Đình chỉ hoạt động Trường tiểu học (tư thục) - Hải Dương
Giải thể hoạt động Trường tiểu học (tư thục) - Hải Dương
Đình chỉ hoạt động Trường mầm non tư thục - Hải Dương
Giải thể hoạt động trường mầm non tư thục - Hải Dương
Thành lập Trường tiểu học (tư thục) - Hải Dương
Cho phép hoạt động trở lại đối với trường tiểu học (tư thục) - Hải Dương
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại cấp xã - Hải Dương
Cho phép hoạt động trở lại đối với trung tâm học tập cộng đồng tại cấp xã - Hải Dương
Thành lập Trường mầm non tư thục - Hải Dương

Menu