Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 137 thủ tục hành chính.

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư - Bắc Giang
Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư - Bắc Giang
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hóa có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh - Tây Ninh
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hóa - Hà Nam
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) - Hà Nội
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu / điều chỉnh hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn và mua sắm hàng hóa - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa - Hà Nam
Thẩm định Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá - Hà Nam
Thẩm định Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa - Hà Giang
Thẩm định Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa - Hà Giang
Thủ tục mua sắm bằng hình thức đấu thầu rộng rãi - Hậu Giang
Thủ tục đấu thầu mua sắm trực tiếp - Hậu Giang
Đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh - Hậu Giang
Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa - Gia Lai
Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá - Gia Lai

Menu